Barion Pixel

 x 

Munkaegészségügyi és munkabiztonsági politikánk

Az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. a fenntartható fejlődés elvei szerint, az MSZ 28001:2008-as szabvány szellemében kívánja folytatni tevékenységét. A munkaegészségügyi és munkabiztonsági követelményeknek kielégítését egyik fő feladatunknak tekintjük. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok végrehajtására.

Alapkövetelmény, hogy tevékenységeink és szolgáltatásaink feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak és más forrásokból származó követelményeknek, a vállalt kötelezettségeinknek.

Kiemelt figyelmet fordítunk:

  • a tevékenységek és szolgáltatások kialakításánál a munkaegészségügyi és munkabiztonsági követelményeknek való megfelelésre,
  • munkavállalóink előzetes és időszakos munkaegészségügyi vizsgálatára,
  • tevékenységeinkből adódó veszélyek felmérésére, és kezelésére,
  • munkavállalóink biztonságtechnikai, és munkaegészségügyi tudatformálására,
  • a folyamatos működést, fejlődést segítő dokumentált rendszer fenntartására.

Rendszeresen vizsgáljuk berendezéseink, a felhasznált anyagok és folyamataink MEB hatásait és azt, hogy a jelentős kedvezőtlen hatások milyen eszközökkel csökkenthetők. Tevékenységünk során hangsúlyt helyezünk a balesetek megelőzésére.

A munkavállalók egészségmegőrzését szem előtt tartjuk, támogatjuk sportolási lehetőségeiket.

Beszállítóink és alvállalkozóink MEB teljesítményét is értékeljük, és figyelembe vesszük kiválasztásuknál.

Elsődleges vezetői feladat, hogy a dolgozók ismerjék a MEB működtetésében betöltött szerepüket, elsajátítsák és alkalmazzák az aktív problémamegelőző gondolkodást, melynek elérésére képzéseket tartunk.

Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokra, a helyrehozhatatlan károsodás megelőzésére tervet készítünk, és azt a munkavállalókkal ismertetjük.

MEB politikánk megvalósításához célokat fogalmazunk meg; azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük, és évente értékeljük. MEB céljainkat a céges oktatások keretében hozzuk nyilvánosságra.

Budapest, 2010. július 18.


Angelus Béla
cégvezető

Kapcsolat

ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: +36-30-437-8051, +36-30-251-0982
Fax: +36-23-330-930, +36-27-375-287
Email: envirotools@envirotools.hu
web: www.vizszintmero.hu | www.envirotools.hu

Copyright © 2020 ENVIROTOOLS Kft. Minden jog fenntartva.

barion card payment mark 2017 300px 297x36