Barion Pixel

 x 

Környezetpolitikánk

ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. fő tevékenysége környezetvédelmi, geológiai, hidrogeológiai, talajmechanikai, geofizikai és meteorológiai szakterületen használatos eszközök, műszerek forgalmazása, valamint ugyanezen szakterületeken végzett szakértés, tervezés és tanácsadás. Társaságunk vezetése, valamint minden dolgozója elkötelezte magát, hogy munkája során minden tőle elvárhatót megtegyen, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a lokális és regionális környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint környezetünk állapotának a javulásához.

Szilárd elhatározásunk, hogy:

  • tevékenységünk során a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és határozatokat, valamint az egyéb előírásokat állandóan figyelemmel kísérjük, és maradéktalanul betartjuk,
  • tevékenységünk a károsodott környezet helyrehozatalára, a nem károsodott környezet megóvására irányul, figyelembe véve a károsodás emeberi egészségre, egyéb környezeti elemekre gyakorolt hatását valamint a javító tevékenység műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát.

E célok elérése érdekében:

  • önmagunk és a vállalat környezeti teljesítményét folyamatosan javítjuk és ellenőrizzük, a véletlenszerű környezetszennyezés bekövetkeztének kockázatát minimalizáljuk, az ehhez szükséges erőforrásokat biztosítjuk,
  • berendezéseink, munkafolyamataink környezetre gyakorolt hatását rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol szükséges és lehetséges, a javítás érdekében beavatkozunk,
  • a környezeti erőforrások megóvása érdekében, fokozatosan csökkentjük fajlagos energia-felhasználásunk, és ha lehetőség van rá, terveinkbe integráljuk az alternatív energiaforrások minél kiterjedtebb használatát,
  • különös gondot fordítunk a talaj-, a víz- és levegő szennyezés csökkentésére, valamint a termelési veszélyes hulladékaink szakszerű kezelésére, mennyiségük folyamatos csökkentésére, tervezett berendezéseinket energiaigény és hulladékminimum szerint optimalizáljuk,
  • a környezetet potenciálisan veszélyeztető balesetek megelőzésével, a biztonságtechnikai követelmények betartásával, a termelés, a működés káros környezeti hatásainak felszámolásával, a munkahelyi környezet állandó javításával csökkentjük a balesetveszélyt, óvjuk dolgozóink egészségét,
  • már a tervezés során igyekszünk olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek csökkenthetik az elkerülhetetlen környezetszennyezést,
  • képezzük és ösztönözzük munkatársainkat annak érdekében, hogy munkájukban tükröződjék a vállalat környezeti stratégiája a környezetvédelmi követelmények betartása és betartatása révén,
  • partnereinket tájékoztatjuk Társaságunk környezeti politikájáról, ezzel ösztönözve őket a környezet megóvására, a környezettudatos gondolkodásra.

Budapest, 2010. július 18.

Angelus Béla
cégvezető

Kapcsolat

ENVIROTOOLS Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2624 Szokolya, Petőfi Sándor u. 8.
Tel.: +36-30-437-8051, +36-30-251-0982
Fax: +36-23-330-930, +36-27-375-287
Email: envirotools@envirotools.hu
web: www.vizszintmero.hu | www.envirotools.hu

Copyright © 2020 ENVIROTOOLS Kft. Minden jog fenntartva.

barion card payment mark 2017 300px 297x36